درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره(۴۰۰)

Aritificial-intelligence-photo

—————————————————————–

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

——————————————————————

بخش اول: مقدمات هوش مصنوعی

جلسه۱: معرفی سیستم های خبره و هوش مصنوعی، معرفی منابع، مروری بر گذشته و آینده هوش مصنوعی  – مشاهده فیلم

جلسه۲: انواع عامل های هوشمند- مشاهده فیلم

جلسه۳:- حل مساله به کمک جستجو  – مشاهده فیلم

 بخش دوم:روش های کلاسیک برای حل مساله در هوش مصنوعی

جلسه۱:  تعریف فضای حالت-الگوریتم جستجوی درختی - مشاهده فیلم

جلسه۲: جستجوی ناآگاهانه- مشاهده فیلم

جلسه۳: پیاده سازی روش حل مساله جستجوی درختی-حل کننده عمومی مساله- مشاهده فیلم

بخش سوم: روش های جستجوی آگاهانه

جلسه۱:  معرفی جستجوی های آگاهانه- مشاهده فیلم

جلسه۲: طراحی جستجوی آگاهانه- مشاهده فیلم

جلسه۳: طراحی اکتشاف ها-حل مساله پازل هشت- مشاهده فیلم

بخش چهارم: روش تکاملی و فراابتکاری

جلسه۱: جستجوهای محلی - مشاهده فیلم

جلسه۲: الگوریتم های تکاملی-الگوریتم ژنتیک- مشاهده فیلم

جلسه۳: بررسی الگوریتم های فرا ابتکاری- مشاهده فیلم

بخش پنجم: سیستم های خبره

جلسه۱:  مبانی سیستم های خبره- مشاهده فیلم

جلسه۲: عامل های منطقی-منطق و قواعد منطق - مشاهده فیلم

جلسه۳: عملکرد موتور استنتاج- مشاهده فیلم

بخش ششم: سیستمهای فازی و کنترل فازی

جلسه۱:  نظریه مجموعه های فازی- مشاهده فیلم

جلسه۲: منطق فازی- مشاهده فیلم

جلسه۳: کنترل فازی- مشاهده فیلم

بخش هفتم: کنترل کننده های فازی 

جلسه۱: پیاده سازی کنترل فازی در متلب - مشاهده فیلم

جلسه۲: طراحی سیستم های عملی فازی در سخت افزار آردیونو- استفاده از متلب و آردیونو- مشاهده فیلم

بخش هشتم: شبکه های عصبی مصنوعی

جلسه۱:  مبانی شبکه عصبی مصنوعی- مشاهده فیلم

جلسه۲: شبکه عصبی چند لایه- مشاهده فیلم

جلسه۳: مثال های شبکه عصبی- مشاهده فیلم

بخش نهم: یادگیری ماشین و شبکه عصبی

جلسه۱:  یادگیری شبکه عصبی- مشاهده فیلم

جلسه۲: پیاده سازی شبکه عصبی- مشاهده فیلم

جلسه۳: شبکه عصبی فازی و پیاده سازی در متلب- مشاهده فیلم

جلسه۴: مثالهایی از پیاده سازی- مشاهده فیلم

بخش دهم: یادگیری عمیق

جلسه۱:  مبانی یادگیری عمیق- مشاهده فیلم

جلسه۲: شبکه عصبی عمیق- مشاهده فیلم

جلسه۳: معماری شبکه های عمیق- مشاهده فیلم

بخش یازدهم: شبکه های عصبی عمیق

جلسه۱:  شبکه های عصبی بدون نظارت- مشاهده فیلم

جلسه۲: آموزش شبکه های عصبی عمیق- مشاهده فیلم

جلسه۳: شبکه عصبی عمیق در متلب- مشاهده فیلم

جلسه۴: سنتز شبکه عصبی عمیق در متلب – مشاهده فیلم

بخش دوازدهم: شبکه های عصبی عمیق در متلب 

جلسه۱: مثال پیاده سازی شبکه عصبی عمیق در متلب- مشاهده فیلم

جلسه۲:مثال شبکه عصبی عمیق- مشاهده فیلم

——————————————————————-

منزّه است پروردگار تو، پروردگار عزّت از آنچه آنان توصیف مى‏کنند. و سلام بر فرستادگان الهی! و حمد و ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است

 

پاسخ دهید