مبانی برنامه نویسی کامپیوتر(۹۳)

proggg

ر این درس با مبانی برنامه نویسی به زیان سی پلاس پلاس و کاربرد های آن در مکاترونیک آشنا خواهید شد. در ادامه نحوه برنامه نویسی و حل مسئله در نرم افزار  متلب  را فرا خواهید گرفت.

فیلم آموزشی شماره ۱: معرفی محیط برنامه نویسی RAD Studio و محیط Arduino     دانلود فیلم آموزشی شماره ۱

فیلم آموزشی شماره ۲: برنامه نوسی در حالت کنسول در محیط برنامه نویسی RAD Studio    دانلود بخش ۱      دانلود بخش۲  

فیلم آموزشی شماره ۳: برنامه نویسی حسگر گاز در Arduino  - برنامه نویسی گرافیکی در محیط برنامه نویسی RAD Studio    دانلود فیلم ۳ 

فیلم آموزشی شماره ۴: برنامه نویسی شی گرا در محیط برنامه نویسیRAD-Studio     دانلود فیلم ۴ 

 فیلم آموزشی شماره ۵:برنامه نویسی شی گرا در محیط برنامه نویسی RAD-Studio    دانلود فیلم ۵ 

فیلم آموزشی شماره ۶:برنامه نویسی برای مسابقه فوتبال ربات ها در  محیط برنامه نویسی RAD-Studio    دانلود فیلم ۶ 

 فیلم آموزشی شماره ۷:برنامه نویسی در محیط اردیونو برای حسگر ها و عملگر ها    دانلود فیلم ۷ 

“نسخه کامل سرور شبیه سازی فوتبال”   دانلود

نمرات میان ترم    markFinal

 پروژه متلب        دانلود

 

“جزوه آموزش برنامه نویسی متلب” دانلود

 

 

پاسخ دهید