مبانی مهندسی برق ۱

Electrical-and-electronic-engineering-1920x960

فیلم آموزشی شماره یک:    معرفی نرم افزار شبیه سازی پروتئوس       دانلود

“آموزش پروتئوس” دانلود

———————————————————————–

فیلم آموزشی شماره دو:     شبیه سازی مدار های ساده در پروتئوس      دانلود

———————————————————————–

 فیلم آموزشی شماره سه:       شبیه سازی انیمیشنی مدار های RC در  پروتئوس        دانلود

———————————————————————–

  فیلم آموزشی شماره چهار:     شبیه سازی مکاترونیکی در WEBOTS            دانلود

“آموزش  ویباتز” دانلود

———————————————————————–

فیلم آموزشی شماره پنج:     شبیه سازی عملکرد دیود ها در  پروتئوس        دانلود

———————————————————————–

  فیلم آموزشی شماره شش:   طراحی و ساخت مدارهای تقویت کننده و ساخت برد مدار چاپی        دانلود

———————————————————————–

فیلم آموزشی شماره هفت: آموزش طراحی مدار با کمک میکرو کنترلر               دانلود     دانلود بخش دو

“میکرو کنترلرهای AVR-ره افروز” دانلود

 

———————————————————————–

نمرات میان ترم  

———————————————————————–

پروژه درس  را با کمک  سوال امتحان  انجام دهید

———————————————————————–

  نمرات پایان ترم 

پاسخ دهید