مبانی مهندسی برق۲

مبانی مهندسی برق ۲:

various_motors

 

سر فصل و طرح درس مبانی مهندسی برق ۲       دانلود 

———————————————————

۱- تمرین های سری اول   دانلود

———————————————————

 ۲-فیلم های ترانسفورماتور    

فیلم اول                             فیلم دوم                           فیلم سوم                   فیلم چهارم

 ———————————————————

 ۳- تمرین های سری  دوم   E2

 ———————————————————

 ۴- فیلم های مبانی موتورهای الکتریکی

فیلم اول                             فیلم دوم                           فیلم سوم                   فیلم چهارم

 ———————————————————

 ۵- فیلم آموزشی موتور های DC     دانلود 

 ———————————————————

 ۶- فیلم اول کلاس درس: برنامه نویسی موتور DC    دانلود 

Image result for arduino

 ———————————————————

۷- تمرین های سری  سوم  (شماره های ۲-۴-۵-۷-۹)   دانلود

 ———————————————————

 ۸- تمرین های سری چهارم(شماره های فصل۶: ۱-۳-۵-۸-۱۸-۲۷-۲۸  فصل۸ :۳-۴  )   دانلود

 ———————————————————

 ۹- نمرات میان ترم  دانلود لیست نمرات

 ———————————————————

 ۱۰- فیلم آموزشی موتور های القایی    دانلود فیلم اول        دانلود فیلم دوم

 ———————————————————

 ۱۱- سری اول اسلاید های ارائه شده در کلاس   دانلود

 ۱۲- سری دوم اسلاید های ارائه شده در کلاس   دانلود

 

پاسخ دهید