مکاترونیک یک

جلسه اول: معرفی منابع درس مکاترونیک و سر فصل های درسی   

جلسه دوم: تاریخچه مکاترونیک ، طراحی لایه بندی شده سیستم های مکاترونیک

جلسه سوم: طراحی سیستم های کنترل دیجیتال، معرفی میکرو کنترلر ها

———————————————————————-

جلسه چهارم: ساختار داخلی و اجرای کلی میکرو کنترلر ها دانلود فیلم

1

———————————————————————-

 جلسه پنجم: برنامه نویسی در سطح پایین در سیستم های کنترلی برنامه پذیر – معرفی زبان اسمبلی دانلود فیلم

تکلیف جلسه ۵

2

———————————————————————-

 جلسه ششم: شبیه سازی سیستم های مکاترونیکی- معرفی پروتئوس دانلود فیلم

3

———————————————————————-

 جلسه هفتم: برنامه ریزی میکرو کنترلر ها به کمک زبان اسمبلی و شبیه سازی آنها   دانلود فیلم

تکلیف جلسه ۸

 

———————————————————————-

 جلسه هشتم: شبیه سازی مکاترونیکی به کمک نرم افزار ویباتز  دانلود فیلم

6

———————————————————————-

 جلسه نهم:  برنامه نویسی به کمک زبان سی در میکرو کنترلر ها  دانلود فیلم

9

———————————————————————-

 جلسه دهم: کار با ماژول های آردیونو و حسگر های گاز-راه اندازی ماژول ال سی دی   دانلود فیلم

 12

———————————————————————-

 جلسه یازدهم: عملگر های مکاترونیک- کار با انواع موتور های مختلف   دانلود فیلم

13

———————————————————————-

 جلسه دوازدهم: راه اندازی موتور دی سی و استپر موتور در پروژه های مکاترونیک  دانلود فیلم    

تکلیف جلسه ۱۲

14

———————————————————————-

 جلسه سیزدهم: معرفی مفهوم وقفه ها در سیستم های کنترلی  دانلود فیلم

 

———————————————————————-

 جلسه چهاردهم: مثال های پیرامون وقفه ها در مکاترونیک  دانلود فیلم

———————————————————————-

 جلسه پانزدهم: تقویت کننده های عملیاتی- کاربرد ها- ساخت مدار ۵ لایه تقویت کننده و PCBآن  دانلود فیلم

تکلیف جلسه ۱۵

pcb

———————————————————————-

 جلسه شانزدهم:    پردازش سیگنال های آنالوگ و مبدل آنا لوگ به دیجیتال   دانلود فیلم

———————————————————————-

  جلسه هفدهم:   ادامه  پردازش سیگنال های آنالوگ دانلود فیلم

———————————————————————-

  جلسه هجدهم:    برنامه نویسی حسگر فاصله سنج در آردیونو- ادامه تایمر کانتر ها  دانلود فیلم

———————————————————————-

   جلسه نوزدهم: مثال کاربردی از یک سیستم کنترل PID برای گرم سازی محیط- انکودر ها           دانلود فیلم

 دانلود تمرین  

15

———————————————————————-

  جلسه بیستم:  شبکه و ارتباطات در سیستم های مکاترونیک-تشریح پروتکل ارتباط سریال نا همگام     دانلود فیلم

———————————————————————-

 جلسه بیست و یکم: تشریح پروتکل های ارتباط همگام  و برنامه نویسی ارتباط در آردیونو    دانلود فیلم۱     دانلود فیلم۲ 

 

———————————————————————-

منابع امتحان پایان ترم       دانلود

پاسخ دهید