رباتیک پیشرفته(۹۳)

دانلود همه اسلاید های درس

برای دانلود فیلم های این درس به درس سینماتیک و دینامیک ربات ها در آرشیو درس ها مراجعه فرمایید

—————————————————-

جلسه اول: معرفی منابع درس رباتیک پیشرفته- سرفصل های مهم و روش ارزیابی  جلسه۱

دانلود فیلم بخش اول       دانلود فیلم بخش دوم

—————————————————-

جلسه دوم: معرفی مقدمات درس رباتیک پیشرفته- ربات های صنعتی و ربات های متحرک

دانلود اسلاید جلسه  دوم 

—————————————————-

جلسه سوم: معرفی سینماتیک مستقیم و معکوس در بازو های رباتیک صنعتی   جلسه۳

تکلیف شماره ۱

—————————————————-

جلسه چهارم: تبدیل های فضایی و کاربرد آن در سینماتیک  

—————————————————-

 جلسه پنجم: سینماتیک مستقیم و ماتریس های تبدیل دستگاه ها و مشخصات جلسه۵  

—————————————————-

  جلسه ششم: مثال های کاربردی از سینماتیک مستقیم جلسه۶

تکلیف شماره ۲

—————————————————-

 جلسه هفتم: در آمدی بر مفاهیم حرکت در ربات های متحرک، شروع سینماتیک معکوس جلسه۷

 دانلود اسلاید های حرکت 

—————————————————-

 جلسه هشتم: مثال هایی از سینماتیک معکوس  جلسه۸

—————————————————-

جلسه نهم: حل سینماتیک معکوس به کمک انفیس ، در آمدی بر سینماتیک ربات های متحرک، درآمدی بر ویباتز  جلسه۹

تکلیف شماره۳

اسلاید  سینماتیک ربات متحرک    دانلود 

—————————————————-

جلسه دهم: کار با ربات بازوی پوما در محیط ویباتز ، ربات پرنده  جلسه ۱۰

—————————————————-

جلسه یازدهم: آموزش محتوای داخلی درخت صحنه در ویباتز، درآمدی بر آموزش تقلیدی ربات نائو و نحوه کار با این ربات در برنامه نویسی متلب در ویباتز

“ جزوه آموزش  ویباتز”   دانلود

—————————————————-

جلسه دوازدهم: ادراک در ربات های متحرک  جلسه ۱۲  

اسلاید ادراک    دانلود

—————————————————-

جلسه سیزدهم: مفاهیم سرعت خطی و سرعت دورانی و انتشار دستگاه ها  جلسه۱۳

—————————————————-

جلسه چهاردهم: ژاکوبین ها و سرعت ها،آشنایی با کاربرد های سرعت و دینامیک ربات ها جلسه۱۴

تکالیف شماره ۴ 

امتحان میان ترم درس  ———-۹۳/۲/۲۰

—————————————————-

جلسه پانزدهم: مقدمه ای بر ادراک در ربات های متحرک با کمک پردازش تصویر  جلسه ۱۵

—————————————————-

جلسه شانزدهم: ادامه ادراک در ربات های متحرک   جلسه۱۶

—————————————————-

جلسه هفدهم:  مقدمه ای بر دینامیک ربات ها، مروری بر روش نیوتن- اویلر  جلسه ۱۷

—————————————————-

جلسه هجدهم: مثالی از روش نیوتن-اویلر معرفی روش لاگراژین  جلسه۱۸

تکلیف شماره ۵

—————————————————-

جلسه نوزدهم: ادامه روش لاگرانژین، تشریح روش شبیه سازی ربات ها  جلسه۱۹

—————————————————-

جلسه بیستم: معرفی جعبه ابزاررباتیک متلب ، درآمدی بر مکان یابی در ربات های متحرک 

معرفی جعبه ابزار رباتیک    دانلود 

اسلاید مکان یابی   دانلود

—————————————————-

جلسه بیست و یکم: مثالی از تحلیل دینامیکی و شبیه سازی ربات انسان نما

استخراج معادلات دینامیکی ربات انسان نما     دانلود

—————————————————-

جلسه بیست و دوم: ادامه مکان یابی در ربات های متحرک 

تکلیف شماره ویباتز ۶

—————————————————-

جلسه بیست و سوم:تولید مسیر در ربات های متحرک و بازوهای رباتیک  جلسه۲۳

—————————————————-

جلسه بیست و چهارم: مکان یابی احتمالی باروش مارکوف و فیلتر کالمن 

اسلاید مکان یابی   دانلود

—————————————————-

جلسه بیست و پنجم: سمینار دانشجویی در باره SLAM

دانلود اسلاید 

—————————————————-

جلسه بیست و ششم: سمینار دانشجویی در باره SLAM

—————————————————-

پروژه پایانی درس   project

—————————————————-

نمرات بدون احتساب نمره پروژه پایانی  UIROBmark

 

===============================================================

فیلم های درس  سینماتیک و دینامیک ربات ها

جلسه اول: معرفی مفاهیم اصلی در رباتیک و سر فصل های درس رباتیک

دانلود فیلم

جلسه دوم:معرفی سینماتیک ربات ها

دانلود فیلم

جلسه سوم: حرکت و جابجایی در ربات های متحرک

دانلود فیلم

جلسه چهارم: حل معادلات سینماتیک مستقیم در بازو های رباتیک

دانلود فیلم

جلسه پنجم: ادامه سینماتیک مستقیم و مثال هایی از آن

دانلود فیلم

 جلسه ششم:روش های سینماتیک معکوس

دانلود فیلم

 جلسه هفتم: سینماتیک ربات های متحرک

دانلود فیلم

 جلسه هشتم: سرعت ها و ژاکوبین ها در بازو های رباتیک

دانلود فیلم

 جلسه نهم:ادراک در ربات های متحرک 

دانلود فیلم اول 

دانلود فیلم دوم 

جلسه دهم: ادامه ادراک در ربات های متحرک معرفی حسگر ها در ربات

دانلود فیلم

جلسه یازدهم: در آمدی بر دینامیک ربات ها

دانلود فیلم

جلسه دوازدهم: ادامه مبحث دینامیک در بازو های صنعتی معرفی روش های نیوتن اویلر و لاگرانژین

دانلود فیلم

 جلسه سیزدهم: دینامیک معکوس و شبیه سازی در ربات ها

دانلود فیلم

 جلسه چهاردهم: برنامه ریزی و تولید مسیر در ربات های متحرک، در آمدی بر مکان یابی 

دانلود فیلم

دانلود فیلم

جلسه پانزدهم:ادامه مبحث مکان یابی، روش های مارکوف و کالمن

دانلود فیلم

 سمینار دانشجویی در مورد SLAM 

دانلود فیلم۱

دانلود فیلم۲

 ——————————————————–

 

پاسخ دهید