جزوه ها

 “هوش مصنوعی و تست های کارشناسی ارشد- شهبازی”    دانلود

 “طراحی الگوریتم-رضوی”    دانلود

 “زبان ماشین و اسمبلی-یوسفی”    دانلود

 جزوه آموزشی متلب“    دانلود

 “جزوه آموزشی زبان پرولوگ-رضوی”    دانلود

“هوش مصنوعی اسلاید” دانلود

“آموزش پروتئوس” دانلود

“آموزش  ویباتز” دانلود

“آموزش AVR”       دانلود

“راهنمای زبان CLIPS”       دانلود

“راهنمای لتکس   دانلود

آزمون دانش پژوهان   دانلود  

سیستم های بلادرنگ  دانلود

“راهنمای فشرده متلب”  دانلود

پاسخ دهید