کتاب های درسی

عامل های هوشمند در شبیه سازی امداد و نجات“    دانلود

هوش مصنوعی در آمدی نوین-راسل“    دانلود

یاد گیری تقویتی-ساتن“    دانلود

در آمدی بر ربات های خود مختار متحرک-نور بخش“    دانلود

هوش محاسباتی-انگلبرت“    دانلود

برنامه نویسی هوش مصنوعی در پرولوگ-براتکو “    دانلود

سیستم های چند عاملی-وایز“    دانلود

در آمدی بر مکاترونیک- بی شاپ“    دانلود

کاربرد های مکاترونیک“    دانلود

“برنامه نویسی سی برای آردیونو”  دانلود

 “مهندسی آردیونو”  دانلود

 

“برنامه نویسی سی پلاس پلاس از تحلیل مسئله تا طراحی برنامه”    دانلود

“سیستم های بلادرنگ-لیو”   دانلود

 “سیستم های  خبره- دارکین”  دانلود      دانلود اصل کتاب

“سیستم های  خبره فازی-سیلر” دانلود

“آموزش برنامه نویسی متلب” دانلود

“آموزش سی پلاس پلاس بیلدر ۶″   دانلود

“سیستم های بلادرنگ طراحی و تحلیل در مهندسی-لاپلنت” دانلود

“کتاب جامع سیستم های دفن شده”  دانلود

“منطق فازی و کاربرد های آن در مدیریت-بوژازیو” دانلود

“میکرو کنترلرهای AVR-ره افروز” دانلود

“ویژوال پرولوگ برای مبتدیان”  دانلود

“دوره ای در سیستم های فازی و کنترل”  دانلود

“درآمدی بر رباتیک مکانیک و کنترل”  دانلود 

برنامه نویسی کینکت۲“    دانلود

“برنامه نویسی AVR با سی و اسمبلی“    دانلود

پاسخ دهید