اسلاید آموزشی

+ اسلاید آموزشی برنامه نویسی زبان سی    دانلود

+ اسلاید آموزشی طراحی الگوریتم    دانلود

+ اسلاید آموزشی اسمبلی و زبان ماشین   دانلود

+ اسلاید آموزشی ساختمان داده ها  دانلود

+ اسلاید آموزشی پردازش تصویر  دانلود

+ اسلاید آموزشی سیستم های خبره  دانلود

+ اسلاید آموزشی مبانی فناوری اطلاعات  دانلود

+ اسلاید آموزشی Modal logic  دانلود

+ اسلاید آموزشی میکرو کنترلر  دانلود

+ اسلاید آموزشی اصول رایانه  دانلود

+ اسلاید آموزشی زبان های برنامه سازی  دانلود

+ اسلاید آموزشی شبکه بی سیم  دانلود

+ اسلاید آموزشی AntNet دانلود

 + اسلاید آموزشی شبکه عصبی بازگشتی دانلود

 

پاسخ دهید