پروژه هوش و رباتیک

+  پروژه بازی چکرز  checkers    دانلود

+ پرژوه  پردازش سیگنال دیجیتال    دانلود

+پروژه های سیستم فازی  دانلود

+پروژه شبکه عصبی مصنوعی  دانلود

+پروژه پردازش تصویر-تحلیل ترافیک اتوبان   دانلود

+پروژه پردازش تصویر-تصحیح برگه تستی  دانلود

+پروژه یادگیری Q  به زبان جاوا   دانلود

+پروژه پردازش نمادین  دانلود

+پروژه طراحی سخت افزار VLSI   دانلود

 +پروژه برنامه وومپوس   دانلود

+پروژه شبیه سازی بازی فوتبال c# دانلود

+پروژه زبان ها و اتوماتاها  دانلود

+پروژه  ساختمان داده – ذخیره داده ها       دانلود

+پروژه  ساختمان داده – مرتب سازی داده ها   دانلود    

+ پروژه  حل مسئله ۸ وزیر با شبیه سازی گداخت  دانلود    

+پروژه ابر ماشین حساب بی کران با      Download  دانلود 

پاسخ دهید