مبانی مهندسی برق ۱

636185223669207828

مبانی مهندسی برق 

 

 

باسمه تعالی

دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیک

برنامه درس مبانی مهندسی برق۱ ( کارشناسی)  ( نیمسال اول  )

 

نام درس: مبانی مهندسی برق۱  ( کارشناسی)  شماره درس : ۰۱ – ۱۶۴ – ۲۲ – ۲۰      تعداد واحد نظری:  ۳

استاد درس : حامد شهبازی  ( دفتر کار:  اتاق  ۱۵۶  مکانیک، تلفن  ۳۷۹۴۵۶۲۸ )

سایت درس:  www.hamedshahbazi.ir (مراجعه به  منوی درس های جاری- مبانی مهندسی برق۱)

تکالیف دانشجو:  حل تمرین‌، انجام تکالیف درسی (سمینار )

نمره نهایی (۲۰ نمره ) شامل: حل تمرین و سمینار (۸ ) ، پروژه درسی ( ۲ ) ،  امتحان میانی ( ۵ ) و امتحان پایانی ( ۵ )

  دانلود طرح درس

 

 

منابع و مراجع         

  1.       Fitzgerald, Arthur Eugene, David E. Higginbotham, and Arvin Grabel. “Basic electrical engineering.” McGraw-Hill Series in Electrical Engineering, Auckland: McGraw-Hill, 1981, 9th ed. .    
  2.       Timmis, Harold. Practical Arduino Engineering. Apress, )2011(. 

 

 

۳-موریس مانو “طراحی دیجیتال”

۴- پرویز جبه‌دار مارالانی ، “نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها

۵- سید علی میر عشقی مبانی الکترونیک

 

هفته

موضوع

۱

آشنایی با مفاهیم بنیادین در دانش مهندسی برق-آشنایی با مکاترونیک  معرفی درس مهندسی برق و مرور اجمالی سرفصل‌های درس کاربردهای درس-مفاهیم پایه

۲

حسگرها و عملگرها و کنترل‌کننده‌ها- آشنایی با مدارهای ساده و منابع مخالف مستقل و وابسته –  قوانین کیرشهف- روش حل مسائل پایه‌ای در مدارهای مقاومتی

۳

 مثال‌هایی از تحلیل گره ای- تحلیل حلقه‌ای- جمع آثار- قضیه تونن و نورتن

۴

روش حل مسائل پایه‌ای در مدارهای مقاومتی- حل مثال های تحلیل مدار- شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی- آموزش کار با نرم‌افزار پروتئوس

۵

معرفی مدارهای RC مقدمه‌ای بر مدارهای  و RLوRC و روش حل مسئله در آن‌ها – مثال‌هایی از پاسخ مدارهای ساده به تحریک‌های متغیر بازمان

فیلم آموزشی

طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی به کمک میکرو کنترلر- برنامه‌نویسی میکرو کنترلر- معرفی آردیونو-کار با امکانات آردیونو

۷

پوسته‌های آردیونو – راه‌اندازی حسگرها و عملگرها به کمک پوسته ها -راه‌اندازی موتور دی سی و استپر موتور در پروژه های مکاترونیک

۸

 برنامه‌نویسی حسگرها در آردیونو

۹

تحلیل حالت ماندگار در مدارهای با تحریک سینوسی مدارهایی با ورودی سینوسی-تحلیل حلقه‌ای و گره در حالت سینوسی

۱۰

مقدمه‌ای بر الکترونیک – مبانی فیزیکی نیمه‌رساناها- معرفی دیودها و کاربردهای آن- رفتار دیود پیوندی و حل مدارهای دیودی

۱۱

معرفی ترانزیستورها و کاربردهای آن در الکترونیک- درآمدی بر مفهوم تقویت‌کننده عملیاتی و کاربردهای آن

۱۲

طراحی مدارهای محاسباتی به کمک تقویت‌کننده عملیاتی- تجزیه تحلیل مدارهای ترکیبی تقویت‌کننده عملیاتی-

۱۳

تحلیل نرم‌افزاری رفتار تقویت‌کننده عملیاتی-طراحی و ساخت PCB   – معرفی مدار های منطقی

۱۴

مثال هایی از مدار های منطقی-برنامه‌نویسی به کمک آردیونو معرفی امکانات پیشرفته

۱۵

ادامه مدار های منطقی و برنامه پذیر

۱۶

حل تمرین درسی و ارائه سمینار های پژوهشی دانشجویان