مبانی مهندسی برق ۱

icerover-3

مبانی مهندسی برق 

 

باسمه تعالی

دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیک

برنامه درس مبانی مهندسی برق۱ ( کارشناسی) 

 

نام درس: مبانی مهندسی برق۱  ( کارشناسی)  شماره درس : ۰۱ – ۱۶۴ – ۲۲ – ۲۰      تعداد واحد نظری:  ۳

استاد درس : حامد شهبازی  ( دفتر کار:  اتاق  ۱۵۶  مکانیک، تلفن  ۳۷۹۴۵۶۲۸ )

سایت درس:  www.hamedshahbazi.ir (مراجعه به  منوی درس های جاری- مبانی مهندسی برق۱)

تکالیف دانشجو:  حل تمرین‌، انجام تکالیف درسی (سمینار )

نمره نهایی (۲۰ نمره ) شامل: حل تمرین و فعالیت کلاسی(۸ ) ، پروژه درسی ( ۴ ) ،  امتحان و کوییز( ۶ ) و سمینار ( ۲ )

 

 

منابع و مراجع         

  1. Fundementals of Electric Circuits
  2. Arduino in Action

3-موریس مانو “طراحی دیجیتال”

۴- پرویز جبه‌دار مارالانی ، “نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها

۵- سید علی میر عشقی مبانی الکترونیک

بخش

موضوع

۱

آشنایی با مفاهیم بنیادین در دانش مهندسی برق-آشنایی با مکاترونیک  معرفی درس مهندسی برق و مرور اجمالی سرفصل‌های درس  کاربردهای درس-مفاهیم پایه حسگرها و عملگرها و کنترل‌کننده‌ها

جلسه ۱ مقدمات

جلسه ۲ مفاهیم اولیه مدار الکتریکی-قوانین کیرشهف

حلسه ۳ تحلیل مدار های ساده با روش گره و حلقه

۲

 آشنایی با مدارهای ساده و منابع مخالف مستقل و وابسته -  قوانین کیرشهف- روش حل مسائل پایه‌ای در مدارهای مقاومتی

جلسه ۱ مدارهای مقاومتی-روش گره و حلقه

جلسه ۲ روش ابرحلقه

جلسه ۳ آشنایی با نظریه های مدار-خطی بودن

۳

 مثال‌هایی از تحلیل گره ای- تحلیل حلقه‌ای- جمع آثار- قضیه تونن و نورتن

جلسه ۱ نظریه تونن و نورتن

جلسه ۲ قضیه نورتون و تونن ۲

جلسه ۳ کاربرد قضایای مدار

۴

روش حل مسائل پایه‌ای در مدارهای مقاومتی- حل مثال های تحلیل مدار- شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی- آموزش کار با نرم‌افزار پروتئوس

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

۵

معرفی مدارهای RC مقدمه‌ای بر مدارهای  و RLوRC و روش حل مسئله در آن‌ها – مثال‌هایی از پاسخ مدارهای ساده به تحریک‌های متغیر بازمان

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

۶

طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی به کمک میکرو کنترلر- برنامه‌نویسی میکرو کنترلر- معرفی آردیونو-کار با امکانات آردیونو

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

۷

پوسته‌های آردیونو – راه‌اندازی حسگرها و عملگرها به کمک پوسته ها -راه‌اندازی موتور دی سی و استپر موتور در پروژه های مکاترونیک

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

۸

 برنامه‌نویسی حسگرها در آردیونو

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

۹

تحلیل حالت ماندگار در مدارهای با تحریک سینوسی مدارهایی با ورودی سینوسی-تحلیل حلقه‌ای و گره در حالت سینوسی

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

۱۰

مقدمه‌ای بر الکترونیک – مبانی فیزیکی نیمه‌رساناها- معرفی دیودها و کاربردهای آن- رفتار دیود پیوندی و حل مدارهای دیودی

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

۱۱

معرفی ترانزیستورها و کاربردهای آن در الکترونیک- درآمدی بر مفهوم تقویت‌کننده عملیاتی و کاربردهای آن

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳