فعایت های دانش بنیان

photo_2016-08-23_16-55-21

شرکت دانش بنیان دهکده نوآوری و نو اندیشی 

 

logo asli

شرکت دانش بنیان مبین فناوران جی (یونیتک) 

http://uniqtechco.com

 

 axxxxbbb

 

 شتابدهنده دیجیتال برناک

https://bornac.ir

 

l2

خوشه پژوهشی سیستم‌های رایانشی-فیزیکی

 

a4dac182-2b49-4b7e-8a7b-965d140de169

( گپسل): ربات شبکه های اجتماعی

 http://www.gapsell.com 

 

q

شبکه اجتماعی سوالا: شبکه اجتماعی پرسش و پاسخ

 https://soalla.ir

 

پاسخ دهید