مکاترونیک

 

 mechatronics

 

 

 

مکاترونیک یا (مهندسی مکانیک و الکترونیک) تلفیق سه رشته مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر است. این رشته سعی بر آن دارد تا نگاهی یکپارچه به سیستم‌های تشکیل شده از اجزای مکانیکی – الکترونیکی – کنترلی و نرم‌افزار داشته باشد. هدف مکاترونیک ایجاد و استفاده از ارتباط داخلی میان رشته‌های مهندسی مرتبط با اتوماسیون و خودکارسازی است، تا یک نمایه از کنترلِ پیشرفته را در سیستم‌های ترکیبی به خدمت بگیرد. دیگر هدف مکاترونیک این است که به سیستم‌های ساده‌تر، ارزان‌تر، راحت‌تر و انعطاف‌پذیرتر دست یابیم. در حقیقت مکاترونیک را می‌توان یک فرآیند نوین مهندسی نامید که با طراحی و ساخت محصولات و سیستم‌های هوشمندی سر و کار دارد و شامل ترکیبی از عملگرهای مکانیکی و الکترونیکی است. به طور خلاصه سیستم‌های مکاترونیک را می‌توان سیستم‌های هوشمند الکترومکانیک نامید.